biuro karier

Biuro Karier UMK pomaga i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz w przejściu z uczelni na rynek pracy.

Obszary naszej działalności:

Poradnictwo zawodowe - Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Prowadzenie bazy danych ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk.

Organizacja szkoleń i warsztatów

Podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.

Praktyki nieobowiązkowe

Pomoc w wyborze miejsca praktyk, załatwianie formalności związanych z umową i skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe.

Współpraca z pracodawcami

Podczas corocznie organizowanych prezentacji firm na UMK i targów pracy.